HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
meziroční růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2016: 1,9
Datum zveřejnění: 06.01.2017

Metodika