Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?47846 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  41040 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?32455 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?23800 přístupů
5Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.22698 přístupů
6Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22462 přístupů
7Kdo přiděluje IČO? 21615 přístupů
8Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21201 přístupů
9Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 21004 přístupů
10Kolik obyvatel má ČR?20784 přístupů
11Jaká je průměrná mzda podle profesí?19449 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19210 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?18800 přístupů
14Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?17742 přístupů
15Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17217 přístupů
16Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?16666 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16420 přístupů
18Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16111 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 15880 přístupů
20Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?15702 přístupů
21Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15554 přístupů
22Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15429 přístupů
23Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15396 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15361 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15338 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15139 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15076 přístupů
28Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15058 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15021 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 14960 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?14786 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?14600 přístupů
33Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14558 přístupů
34Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14413 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14377 přístupů
36Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14374 přístupů
37Kde najdu kódy CPV?14333 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14307 přístupů
39Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14297 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace?14238 přístupů
41Kde najdu definice statistických ukazatelů?14198 přístupů
42Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14046 přístupů
43Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 13992 přístupů
44Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?13992 přístupů
45Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?13910 přístupů
46Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13780 přístupů
47Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?13778 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13741 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13709 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13692 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13682 přístupů
52Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13612 přístupů
53Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13602 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13562 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13537 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13493 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13381 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13292 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13266 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13206 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13052 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13000 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?12962 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 12926 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.12859 přístupů
66Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12677 přístupů
67Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12551 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12445 přístupů
69Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12382 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12193 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12134 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?11934 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?11889 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?11864 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?11788 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11571 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11504 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11326 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11230 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11135 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11110 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11079 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11040 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11039 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11022 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 10864 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10326 přístupů